Værdier

Værdier

Ethvert barn er unikt


Jeg støtter barnet i at udvide og at holde fast på egne grænser


Jeg vægter omsorg og tryghed meget højt


Latter, humor, smil og glæde


Børn skal have lov til at være børn


Alle børns følelser skal accepteres og italesættes


Børn skal have nærværende og anerkendende voksne


Masser af succes


Børn skal have mulighed for at udvikle sig gennem leg


Børn skal opleve, at deres egne ideer og ønsker har værdi


Det eneklte barn oplever sig som en vigtig del af et større fællesskab


Jeg er proces-orienteret, ikke produkt-orienteret


Udeliv og bevægelse prioriteres højt


Børn skal have tid og ro til fordybelse 


Respekt for/nydelse af naturen


Selvhjulpenhed - Det er vigtigt at understøtte børnene i at kunne mestre flere og flere ting selv, og dermed ruste dem til børnehavestart.